Archív dokumentov

Valné zhromaždenie za r. 2016

Správa o činnosti DR

SPRÁVA O ČINOSTI DOZORNEJ RADY UPS ZA                                            ROK 2016. Dozorná rada od posledného valného zhromaždenia pracovala v zložení :   Michalovič...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápisnice z výboru r. 2016

Zápisnica č.1

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Valné zhromaždenie za r. 2015

Správa o činnosti

Správa Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo za rok 2015.   Vážené podielničky,vážení podielnici,vážení hostia.Dovoľte, aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom Valnom zhromaždení, Urbárskej spoločnosti Podhradie. Na dnešnom Valnom zhromaždení Vám chcem predniesť správu, o...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápisnice z výboru r. 2015


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Valné zhromaždenie za r. 2014

Správa o činnosti r. 2014

Výročná správa o činosti Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo, 972 42 Podhradie, za rok 2014.     Vážené podielničky, vážení podielnici, vážení hostia. Dovoľte, aby som Vás aj ja privítal na dnešnom Valnom  zhromaždení Urbárskej spolčnosti Podhradie,...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>