Archív dokumentov

Valné zhromaždenie za rok 2021

Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2021

  Vážené podieľničky ,vážený podieľnici dovoľte, aby som Vás privítal na korenšpondenčnom Valnom zhromaždení za rok 2021. Predkladám Vám správu o činnosti  Urbárskej spoločnosti za rok 2021. Na základe už spomenutých prijatých opatrení sa členovia výboru UPS ako aj členovia DR zhodli na...

Správa DS UPS Podhradie

Výročná správa o činnosti Dozornej rady Urbárskej spoločnosti Podhradie za rok 2021,korenšpondenčné Valné zhromaždenie     Dozorná rada od posledného Korenšpondenčného Valného zhromaždenia pracovala v tomto zložení: Preseda: ing.Róbert Rizman Členovia DR: Dušan Bobok, Ján Dinga Dozorná...

Valné zhromaždenie za rok 2020

Správa DR UPS Podhradie

Výročná správa o činnosti Dozornej rady Urbárskej spoločnosti Podhradie za rok 2020,korenšpondenčné                                                       ...

Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2020

Korenšpondenčné Valné Zhromaždenie za rok 2020.   Výročná správa Valné Zhromaždenie za rok 2020 konané v októbri...

Valné zhromaždenie za rok 2019

Zápisnica z VZ

Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti , pozemkové spoločenstvo, Podhradie   22.02.2020 o 1500 hod     Pokladníčka UPS Podhradie pani Kamila Topoľská privítala všetkých podielnikov a hostí na Valnom zhromaždení a prečítala program rokovania Valného...

Uznesenie

Valné zhromaždenie UPS Podhradie 22.02.2020   Návrh na uznesenie     Valné zhromaždenie berie na vedomie: správu o činnosti za rok 2019 správu o hospodárení za rok 2019 správu mandátovej komisie o účasti na valnom zhromaždení výročnú správu dozornej rady za rok...

Správa o činnosti DR UPS Podhradie za rok 2019

Výročná správa o činnosti Dozornej rady Urbárskej spoločnosti Podhradie za rok 2019,Valné zhromaždenie konané 22.2.2020.   Dozorná rada od posledného Valného Zhromaždenia pracovala v zložení: Predseda:Michalovič Ľudovít Členovia: Bobok Dušan,Dinga Ján Predseda pán Ľudovít Michalovič sa písomne...

Správa o činnosti UPS za rok 2019

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo za rok 2019. Valné zhromaždenie dňa 22.2.2020.     Vážené podieľničky,vážení podieľnici,vážení hostia.Dovoľte,aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom už 28.Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové...

Zápisnice z výboru UPS 2019

Zápisnica č. 7

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.7/2020 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 8.2.2020.     Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Katarína Moravčíková,Štefan...

Zápisnica č. 6

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.6/2020 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 10.1.2020.     Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková. Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Viliam...

Zápisnica č. 5

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.5/2019 Zo zasdnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 9.12.2019.   Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Viliam Bobok,Štefan Bobok Neprítomný:ing.Kamila...

Zápisnica č. 4

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.4/2019 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 25.10.2019.     Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan Bobok Neprítomný: Viliam...

Zápisnica č. 3

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.3/2019 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 10.7.2019.   Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková,Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan...

Zápisnica č. 2

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č 2/2019 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 24.5.2019.   Prítomný: Ján Daňo,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan...

Zápisnica č. 1

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.1/2019 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 25.4.219.   Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Viliam Bobok,ing.Kamila Topoľská. Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan...

Valné zhromaždenie za r. 2018

Uznesenie

        Valné zhromaždenie UPS Podhradie 13.4.2019 Návrh na uznesenie   Valné zhromaždenie berie na vedomie: 1.      správu o činnosti za rok 2018 2.      správu o hospodárení za rok 2018 3.     ...

Plán práce

Plán práce na rok 2019       1. dovoz a postavenie mája v strede našej obce     2. zorganizovanie MDD s komisiou kultúry a športu     3. dovezenie a postavenie vianočného stromčeka v strede našej       obce + tri stromčeky do...

Zápisnica z VZ

Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti , pozemkové spoločenstvo, Podhradie                                           13.4.2019 o 15.00 hod 1.     ...

Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2018

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo za rok 2018.                                 Vážené podielničky,vážení...

Zápisnice z výboru r. 2017

Zápisnica č. 10

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č. 9

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č. 8

Urbárska spoločnosť Podhradie Pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č. 7

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové -spoločenstvo972 42...

Zápisnica č. 6

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.                                       ...

Zápisnica č.5

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.                                            Zápisnica č.5/2017 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa...

Zápisnica č.4

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.3

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.2

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.1

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Valné zhromaždenie za r. 2017

Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2017

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie                  za rok 2017.                   VZ 14.4.2018.     Vážené podieľničky,vážení...

Správa o činnosti DR, UPS Podhradie za rok 2017

SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY UPS ZA ROK 2017. VZ 2018. Dozorná rada od posledného Valného zhromaždenia pracovvala v zložení : Michalovič Ľudovít,Dinga Ján,Bobok Dušan Členovia DR sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí UPS Podhradie, ktoré sa konalo 11 krát od posledného Valného zhromaždenia....

Valné zhromaždenie za r. 2016

Správa o činnosti DR

SPRÁVA O ČINOSTI DOZORNEJ RADY UPS ZA                                            ROK 2016. Dozorná rada od posledného valného zhromaždenia pracovala v zložení :   Michalovič...

Zápisnica

Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti , pozemkové spoločenstvo, Podhradie, konaného 8.4.2017, v DK. 1.      Tajomníčka UPS Podhradie pani Štefánia Michalovičová privítala všetkých podielnikov           a hostí na...

Plán práce

Plán práce Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo na rok 2017.   1. Udržiavať pozemok Agáčov v čistom stave - kosenie trávy 2. Pokračovat' v čistení priestorov Tarházu, kde budú na jeseň vysadené ďalšie sadenice smreku. 3. Pokračovať v čistení priestorov okolo starého...

Uznesenie

Uznesenie  z 25.Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo konaného 8.4.2017 v Dome kultúry, v Podhradí                                            ...

Správa o činnosti za rok 2016

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo za rok 2016.  VZ 8.4.2017.   Vážené podielničky, vážení podielnici, vážení hostia. Dovoľte, aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti Podhradie. Na dnešnom Valnom...

Zápisnice z výboru r. 2016

Zápisnica č.1

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.2

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.3

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.4

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.5

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo,972 42...

Zápisnica č.6

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.7

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Valné zhromaždenie za r. 2015

Správa o činnosti

Správa Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo za rok 2015.   Vážené podielničky,vážení podielnici,vážení hostia.Dovoľte, aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom Valnom zhromaždení, Urbárskej spoločnosti Podhradie. Na dnešnom Valnom zhromaždení Vám chcem predniesť správu, o...

Plán práce na rok 2016

Plán práce Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo na rok 2016.   1. Výbor Urbárskej spoločnosti tak ako po iné rok zabezpečí dovezenie a   postavenie mája v strede obce, v spolupráci s TJ Slovan Podhradie a Dobrovoľným hasičským zborom v Podhradí. 2. V mesiaci jún...

Zápisnica z VZ

Zápisnica z 24. Valného zhromaždenia Urbárskei spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo, konaného 09.04.2016 v Dome kultúry Podhradie   Po ukončení prezentácie účastníkov Valné zhromaždenie viedla tajomníčka výboru pani Štefánia Michalovičová. Na úvod privítala prítomných podielníkov...

Uznesenie

Uznesenie z 24. Valného zhromaždenia Urbárskej spoloënosti Podhradie, pozemkové spoloëenstvo konané 09.04.2016 v Dome kultúry Podhradie   Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo:   A.    Berie na vedomie    l.  Správu o...

Správa o činnosti Dozornej rady

Správa o činnosti Dozornej Rady Urbárskej spoločnosti Podhradie,                                   pozemkové spoločenstvo.   Dozorná rada od posledného Valného zhromaždenia pracovala v zložení: Michalovič...

Valné zhromaždenie za r. 2014

Správa o činnosti r. 2014

Výročná správa o činosti Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo, 972 42 Podhradie, za rok 2014.     Vážené podielničky, vážení podielnici, vážení hostia. Dovoľte, aby som Vás aj ja privítal na dnešnom Valnom  zhromaždení Urbárskej spolčnosti Podhradie,...

Plán práce na r.2015

Výbor Urbárskej spoločnosti, tak ako po iné roky, zabezpečí dovoz a postavenie mája v strede obce, za spolupráce  s TJ Slovan Podhradie a Dobrovoľným hasičským zborom v Podhradí. V mesiaci jún zorganizuje za spolupráce s komisiou kultúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí Deň...

Zápisnica z VZ r. 2014

Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa konalo v obci Podhradie, dňa 21.2.2015.   Prítomní podielnici Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo (ďalej aj UPS):  podľa prezenčnej...

Uznesenie

Uznesenie z 23. valného zhromaždenia Urbárskei spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo konané 21.2.2015 v Dome kultúry Podhradie       Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo     A. Berie na vedomie :   1. Správu O činnosti US...