Archív dokumentov

Valné zhromaždenie za r. 2017

Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2016

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie                  za rok 2017.                   VZ 14.4.2018.     Vážené podieľničky,vážení...

Správa o činnosti DR, UPS Podhradie za rok 2016

SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY UPS ZA ROK 2017. VZ 2018. Dozorná rada od posledného Valného zhromaždenia pracovvala v zložení : Michalovič Ľudovít,Dinga Ján,Bobok Dušan Členovia DR sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí UPS Podhradie, ktoré sa konalo 11 krát od posledného Valného zhromaždenia....

Valné zhromaždenie za r. 2016

Správa o činnosti DR

SPRÁVA O ČINOSTI DOZORNEJ RADY UPS ZA                                            ROK 2016. Dozorná rada od posledného valného zhromaždenia pracovala v zložení :   Michalovič...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápisnice z výboru r. 2016

Zápisnica č.1

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Valné zhromaždenie za r. 2015

Správa o činnosti

Správa Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo za rok 2015.   Vážené podielničky,vážení podielnici,vážení hostia.Dovoľte, aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom Valnom zhromaždení, Urbárskej spoločnosti Podhradie. Na dnešnom Valnom zhromaždení Vám chcem predniesť správu, o...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápisnice z výboru r. 2015


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Valné zhromaždenie za r. 2014

Správa o činnosti r. 2014

Výročná správa o činosti Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo, 972 42 Podhradie, za rok 2014.     Vážené podielničky, vážení podielnici, vážení hostia. Dovoľte, aby som Vás aj ja privítal na dnešnom Valnom  zhromaždení Urbárskej spolčnosti Podhradie,...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>