Plán práce na r.2015

Výbor Urbárskej spoločnosti, tak ako po iné roky, zabezpečí dovoz a postavenie mája v strede obce, za spolupráce

 s TJ Slovan Podhradie a Dobrovoľným hasičským zborom v Podhradí.

V mesiaci jún zorganizuje za spolupráce s komisiou kultúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí Deň detí. 

Už 11 ročník podujatia,,Poznaj krásu svojho okolia".

V priebehu roka 2015 vyčistiť pozemok v lokalite Agáče, nakoľko to nerobí pekný dojem pri v stupe do našej obce.

Veľkou úlohou bude spraviť prerezávku v smrekovom poraste na Dielikoch, pretože tento porast je v zlom stave. 

 Vyťažené smrekové drevo bude odpredané  občanom, ktorí budú mať oň záujem.

Ďaľšou úlohovu bude odizolovanie urbárskej miestnosti, z dôvodu vysokej vlhkosti a následne oprava vnútornej omietky.

Počas roku zabezpečiť našim občanom palivové drevo formou samovýroby.

Dokončiť obnovu hraničných kopcov.

Riešiť žiadosti postupne tak, ako budú zasielané na UPS.

Urbáska spoločnosť zabezpečí a postaví vianočný stromček vstrede obce, ktorý sa každoročne rozsvieti pri 

príležitosti vítania Mikuláša, našimi najmenšími ratolesťami.

UPS zabezpečí vianočné stromčeky do vynoveného kostola a pomôže z ich výzdobou.