Legislatíva

 

Zákon č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách

 

 

Vyhláška č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a obmedzení z plnenia funkcii lesov

 

 

Vyhláška č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

 

 

Vyhláška č. 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii

 

 

Vyhláška č. 397/2006 Z.z. o lesnej stráži

 

 

Vyhláška č. 441/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hosp. plánu

 

 

Vyhláška č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

 

 

Vyhláška č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa

 

 

Vyhláška č. 65/1995 Z.z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb

 

 

Oblasť poľovníctva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasť lesného reprodukčného materiálu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatné zákony

 
 
 
 
 

Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. po novele 84/2014 Z.z. z 3.4.2014