O nás

 
 
Názov:
Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo
 
       

PSČ:
   97242

Mesto:
   Podhradie

Okres:
   Prievidza
 
Kraj:
   Trenčiansky kraj

IČO:
    42151414

DIČ:
    2023232717
Dátum založenia: 12.06.2007
Právna forma: Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
 
 
 

Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie

 

 

 

Výbor UPS

 
1. predseda:    Ján Daňo                        
                      tel: +421915217899   
                      e-mail: ups.podhradie70@gmail.com
                                upspodhradie@gmail.com
 
2. tajomník:     Milan Dudáš
 
3. pokladník:   Ing Kamila Topoľská       
 
4. hospodár:   Anton Mokrý
 
5. člen:          Jozef Bakus
 
6. člen:          Marian Pastierik
 
7. člen:          Miroslav Bobok
 
 

Dozorná rada

 
1. predseda:  Ing Róbert Rizman       
 
2. člen:         Dušan Bobok
 
3. člen:         Ján Dinga
 

 

História

Znovuobnovenie urbárskych spoločností

Po znárodnení v roku 1948 a v neskorších rokoch, boli síce urbárske spoločnosti zrušené a hospodárenie  s majetkom podielnikov bolo prevedené na Štátne lesy, resp. Štátne majetky, no vlastnícke práva neboli  majiteľom odňaté. A tak po novembrových...

História vzniku a vývoja urbáru

Účelom tohto pohľadu do minulosti, nie je podrobná historická štúdia uvádzaného obdobia, ale stručný  prehľad známych historických faktov o vzniku a vývoji urbárov, ktorých korene siahajú niekoľko storočí  nazad ( prvé známe urbáre sú z 15. storočia ). Slovo urbár...