Valné zhromaždenie za r. 2018

Dokumenty z VZ, konaného dňa 13.4.2019