Plán práce na rok 2016

Plán práce Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo na rok 2016.

 

1. Výbor Urbárskej spoločnosti tak ako po iné rok zabezpečí dovezenie a   postavenie mája v strede obce, v spolupráci s TJ Slovan Podhradie a Dobrovoľným hasičským zborom v Podhradí.

2. V mesiaci jún zorganizuje za spolupráce s komisiou kutúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí Deň detí, už 12 ročník podujatia, pod názvom „Poznaj krásu svojho okolia”

3. Počas celého roku udržiavať pozemok v priestoroch Agáčov kosením a vystrihovaním kríkov.

4. Vyčistit' pozemok v priestoroch Tarházu par.Č.576/2 E-KN,druhý pozemok v priestoroch starého cintorína parč.1403 C-KN. Na týchto pozemkoch bude pokosená tráva,vystrihané kríky.

5. Dohodnúť prerezávku na Dielikoch v smrekovom poraste.

6. Počas celého roku zabezpečiť našim podielnikom palivové drevo formou samovýroby.

7. Riešiť žiadosti postupne tak, ako budú prichádzať na  Urbársku spoločnosť.

8. Urbárska spoločnosť zabezpečí a postaví vianočný stromček v strede obce, ktorý sa každoročne rozsvieti pri príležitosti vítania Mikuláša našimi najmenšími ratolesťami.

9. Urbárska spoločnosť zabezpečí vianočné stromčeky do kostola a pomôže s ich výzdobou.