Plán práce

Plán práce Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo na rok 2017.

 

1. Udržiavať pozemok Agáčov v čistom stave - kosenie trávy

2. Pokračovat' v čistení priestorov Tarházu, kde budú na jeseň vysadené ďalšie sadenice smreku.

3. Pokračovať v čistení priestorov okolo starého cintorína, kde bude kosená tráva a vypílené staré 

   stromy a vystrihané kríky ktoré poškodzujú oplotenie cintorína.

4. Zabezpečŕť a postaviť máj v strede našej obce, za spolupráce s TJ Slovan Podhradie a DHZ.

5. Zorganizovat' 13. ročník MDD pod názvom „Poznaj krásu svojho okolia.

6. Pomoc Obecnému úradu pri organizovaní osláv 665. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

7. Dať napíliť drevo na foršne, nakoľko chceme na niektorom z našich pozemkov postaviť altánok, 

   ktorý bude slúžiť všetkým našim občanom.

8. Zabezpečiť a postavit' vianočný stromček v stredej obce.

9. Zabezpečiť tri vianočné stromčeky do nášho vynoveného kostola a pomôcť z ich výzdobou.