Plán práce

Plán práce na rok 2019

 

 

  1. dovoz a postavenie mája v strede našej obce

 

  2. zorganizovanie MDD s komisiou kultúry a športu

 

  3. dovezenie a postavenie vianočného stromčeka v strede našej

      obce + tri stromčeky do kostola

 

  4. brigády kosenie a vystrihovanie kríkov

 

  5. s PZ Sivý kameň postavenie oplôtku v JPRL 4549 6.výsadba stromkovkov v

      JPRL 4549 1200ks buk,400ks smrekovec,400ks smrek  

      

  7. výžinať a náter Cervacol na ploche 1,32ha

 

  8. prerezávka a náter Cervacol na ploche 0,89ha

 

  9. prerezávka na ploche 14,9ha

 

10. narezanie cesty cez porast 4411 približne v dĺžke 1,5km

 

11. ochranný náter Pelacol na ploche 5ha