Archív článkov

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

29.04.2024 08:18
Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje  podielnikom že Valné zhromaždenie za rok 2023 sa bude konať dňa    25.5.2024 o 15.00 hod.   v budove Kultúrneho Domu obce Podhradie    Program Valného zhromaždenia: 1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do...

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

19.04.2023 20:23
Oznámenie   Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje  podielnikom že Valné zhromaždenie za rok 2022 sa bude konať dňa    20.5.2023 o 15.00 hod.   v budove Kultúrneho Domu obce Podhradie    Program Valného zhromaždenia: 1. Prezentácia...

Valné zhromaždenie

31.10.2022 17:19
       Vážení členovia pozemkového spoločenstva, vážení majitelia súkromných lesov, aj keď sa pandemická situácia upokojuje, zatiaľ sa stále po uskutočnení hromadných podujatí opakujú hromadné ochorenia na COVID-19. Výbor UPS Podhradie sa aj tento rok rozhodol,...

Valné zhromaždenie

20.09.2021 17:59
  Vážení členovia pozemkového spoločenstva, vážení majitelia súkromných lesov, súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 neumožňuje zvolanie riadneho valného zhromaždenia ani v tomto období roku 2021. Preto sa výbor pozemkového spoločenstva rozhodol uskutočniť rokovanie valného...

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách

22.05.2020 15:58
Novela zákona o pozemkových spoločenstvách 28-04-2020 MPRV SR nezaháľalo a pohotovo reagovalo na potrebu zmien v zákone o pozemkových spoločenstvách, ktoré si vyžaduje aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu.  V sobotu bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený...

Pozvánka na Valné zhromaždenie

26.01.2020 13:54
  Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo Podhradie, 972 42 Podhradie     POZVÁNKA   Vážení podielnici, srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Podhradie, ktoré sa uskutoční v sobotu   22.02.2020 o 15:00...

Oznámenie

25.01.2020 13:55
  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo oznamuje, že v zmysle Stanov UPS Podhradie, čl. 7, končí v tomto roku funkčné obdobie členov výboru a Dozornej rady. Vyzýva svojich podielnikov, ktorí majú záujem kandidovať do výboru a Dozornej rady, aby tak urobili do 7.2.2020. Svoju...

Vyplácanie dividend

06.11.2019 20:11
  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim podielnikom, že dividendy  za rok 2018 sa budú vyplácať v Urbárskej miestnosti, v budove Kultúrneho domu, následovne:   V piatok 8.11.2019 od 15hod –do 18hod. V sobotu 9.11 2019 od 9hod – do 12hod. V nedeľu...

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

12.03.2019 17:40
Oznámenie   Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim  podielnikom, že Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa    13.4.2019 o 15:00 hodine   v Kultúrnom dome, obce Podhradie.   1.Prezentácia účastníkov od 13,00 do...

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

14.03.2018 17:30
Oznámenie.   Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim  podielnikom, že Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa    14.4.2018 o 15:00 hodine   v Kultúrnom dome, obce Podhradie.     Program: 1.Prezencia účastníkov od 13.00 do...
Záznamy: 1 - 10 zo 20
1 | 2 >>