Vyplácanie dividend

06.11.2019 20:11

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim podielnikom, že dividendy 

za rok 2018 sa budú vyplácať v Urbárskej miestnosti, v budove Kultúrneho domu, následovne:

 

V piatok 8.11.2019 od 15hod –do 18hod.

V sobotu 9.11 2019 od 9hod – do 12hod.

V nedeľu 10.11.2019 od 10hod – do 12 hod.