Dodatok  k Stanovám Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo

972 42 Podhradie.

 

 

Dodatok č.1.

 

Dodatok k stanovám Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo o navrhovaní kandidátov do výboru UPS a Dozornej rady a uzavretie kandidátnej listiny.

Podieľnici na Valnom Zhromaždení konanom dňa 21.2.2015 jednohlasne schválili následovné:

 

Kandidovať do výboru UPS môže každý podielnik,ktorý sa nahlási vopred členom výboru Urbárskej spoločnosti Podhradie.

Do Dozornej rady môže kandidovať aj nepodielnik,ktorý sa nahlási vopred členom výboru Urbárskej spoločnosti Podhradie.

Kandidátna listina musí byť definitívne uzatvorená ,,14 dní”pred začatím Valného Zhromaždenia.

Schválené Valným Zhromaždením v Podhradí dňa 21.2.2015.

 

Predseda UPS:  Ján Daňo

 

Tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

Predseda Dozornej Rady : Ľudovít Michalovič