Nájomné zmluvy

Zoznam nájomných zmlúv, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu pre podielnikov, na základe
požiadania výboru UPS.
 
Nájomná zmluva AKE s.r.o.
Nájomná zmluva KAMENTA Zdeno Ducký
Nájomná zmluva Poľnovtáčnik
Nájomná zmluva Poľovné združenie Sivý Kameň
Nájomná zmluva Telefonica O2
Nájomná zmluva Eurotel
Nájomná zmluva Telekom
Nájomná zmluva Baňa Cigeľ - Nováky
Nájomná zmluva ing. Jozef Šnirc
Nájomná zmluva chaty:pán Vadovič,pán Belaň,pani Kraľovičová