Urbárska spoločnosť Podhradie

                                          pozemkové spoločenstvo

 

 

Vítam Vás na oficiálnej web stránke Urbárskej spoločnosti Podhradie pozemkové spoločenstvo, prostredníctvom 

ktorej Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné 

platné dokumenty, pripravované dokumenty, históriu a aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor 

aj pre pripomienkovanie dokumentov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj k činnosti 

výboru a spoločnosti.

Napíšte nám Váš názor, radi uvítame každý podnet na zlepšenie.

 

               Ján Daňo

predseda Urbárskej spoločnosti

 

 

 

 

          

Novinky

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

19.04.2023 20:23
Oznámenie   Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje  podielnikom že Valné zhromaždenie za rok 2022 sa bude konať dňa    20.5.2023 o 15.00 hod.   v budove Kultúrneho Domu obce Podhradie    Program Valného zhromaždenia: 1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 15.00.h 2. Privítanie 3. Schválenie programu zhromaždenia 4. Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc 5. Výročná správa UPS za rok 2022 6. Výročná správa o hospodárení za rok...