Urbárska spoločnosť Podhradie

                                          pozemkové spoločenstvo

 

 

Vítam Vás na oficiálnej web stránke Urbárskej spoločnosti Podhradie pozemkové spoločenstvo, prostredníctvom 

ktorej Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné 

platné dokumenty, pripravované dokumenty, históriu a aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor 

aj pre pripomienkovanie dokumentov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj k činnosti 

výboru a spoločnosti.

Napíšte nám Váš názor, radi uvítame každý podnet na zlepšenie.

 

               Ján Daňo

predseda Urbárskej spoločnosti

 

 

 

 

          

Novinky

Valné zhromaždenie

20.09.2021 17:59
  Vážení členovia pozemkového spoločenstva, vážení majitelia súkromných lesov, súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 neumožňuje zvolanie riadneho valného zhromaždenia ani v tomto období roku 2021. Preto sa výbor pozemkového spoločenstva rozhodol uskutočniť rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou. Súčasne Vám posielame aj tlačivo na doplnenie Vašich údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe týchto spracovaných údajov Vám budú poukázané výnosy...