Meniny na web

                   Urbárska spoločnosť Podhradie

                                          pozemkové spoločenstvo

 

 

Vítam Vás na oficiálnej web stránke Urbárskej spoločnosti Podhradie pozemkové spoločenstvo, prostredníctvom 

ktorej Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné 

platné dokumenty, pripravované dokumenty, históriu a aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor 

aj pre pripomienkovanie dokumentov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj k činnosti 

výboru a spoločnosti.

Napíšte nám Váš názor, radi uvítame každý podnet na zlepšenie.

 

               Ján Daňo

predseda Urbárskej spoločnosti

 

 

 

 

          

Novinky

Vyplácanie dividend

06.11.2019 20:11
  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim podielnikom, že dividendy  za rok 2018 sa budú vyplácať v Urbárskej miestnosti, v budove Kultúrneho domu, následovne:   V piatok 8.11.2019 od 15hod –do 18hod. V sobotu 9.11 2019 od 9hod – do 12hod. V nedeľu 10.11.2019 od 10hod – do 12 hod.