Urbárska spoločnosť Podhradie

                                          pozemkové spoločenstvo

 

 

Vítam Vás na oficiálnej web stránke Urbárskej spoločnosti Podhradie pozemkové spoločenstvo, prostredníctvom 

ktorej Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné 

platné dokumenty, pripravované dokumenty, históriu a aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor 

aj pre pripomienkovanie dokumentov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj k činnosti 

výboru a spoločnosti.

Napíšte nám Váš názor, radi uvítame každý podnet na zlepšenie.

 

               Ján Daňo

predseda Urbárskej spoločnosti

 

 

 

 

          

Novinky

Valné zhromaždenie

31.10.2022 17:19
       Vážení členovia pozemkového spoločenstva, vážení majitelia súkromných lesov, aj keď sa pandemická situácia upokojuje, zatiaľ sa stále po uskutočnení hromadných podujatí opakujú hromadné ochorenia na COVID-19. Výbor UPS Podhradie sa aj tento rok rozhodol, z opatrnosti a bezpečnosti podielníkov, uskutočniť valné zhromaždenie korešpondenčnou formou. Program rokovania valného zhromaždenia 1. Voľba komisie pre spočítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania...