Urbárska spoločnosť Podhradie

                                          pozemkové spoločenstvo

 

 

Vítam Vás na oficiálnej web stránke Urbárskej spoločnosti Podhradie pozemkové spoločenstvo, prostredníctvom 

ktorej Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné 

platné dokumenty, pripravované dokumenty, históriu a aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor 

aj pre pripomienkovanie dokumentov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj k činnosti 

výboru a spoločnosti.

Napíšte nám Váš názor, radi uvítame každý podnet na zlepšenie.

 

               Ján Daňo

predseda Urbárskej spoločnosti

 

 

 

 

          

Novinky

Pozvánka na Valné zhromaždenie

26.01.2020 13:54
  Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo Podhradie, 972 42 Podhradie     POZVÁNKA   Vážení podielnici, srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Podhradie, ktoré sa uskutoční v sobotu   22.02.2020 o 15:00 hodine   v Kultúrnom dome obce Podhradie   Program:   1.         Prezencia účastníkov od 13.00 do 15.00 h. 2.         Privítanie, predloženie a...

Oznámenie

25.01.2020 13:55
  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo oznamuje, že v zmysle Stanov UPS Podhradie, čl. 7, končí v tomto roku funkčné obdobie členov výboru a Dozornej rady. Vyzýva svojich podielnikov, ktorí majú záujem kandidovať do výboru a Dozornej rady, aby tak urobili do 7.2.2020. Svoju kandidatúru môžu ohlásiť na tel. č. 0915 217 899, poštou na adresu 972 42 Podhradie 58 alebo osobne, ktorémukoľvek členovi výboru UPS. Do výboru UPS  môžu kandidovať len podielnici,...