Vyplácanie podielov

22.11.2017 14:57

 

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim podielnikom, že podiely 

za rok 2016, budú vyplácané v nasledovné dni:

 

 Piatok 24.11.2017 od 15.00 do 18.00

Sobota 25.11.2017od 9.00 do 12.00

Nedeľa 26.11.2017 od 10.00 do 12.00

 

Podiely sa budú vyplácať v Urbárskej miestnosti, v budove Kultúrneho domu.

Podielnikom, ktorí si neprevezmú podiely osobne, budú zaslané poštovou poukážkou.