Vyplácanie podielov

02.11.2016 20:09

 

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim podielnikom, že podiely 

za rok 2015 sa budú vyplácať v nasledovné dni:

 

 Piatok 18.11.2016 od 15.00 do 18.00

Sobota 19.11.2016 od 9.00 do 12.00

Nedeľa 20.11.2016 od 9.00 do 12.00

 

Podiely sa budú vyplácať v Urbárskej miestnosti, v budove Kultúrneho domu.

 

Ospravedlňujeme sa za chybne uvedený rok v dátume vyplácania podielov (2015).