Urbárska spoločnosť s jednou zmenou vo vedení

02.03.2015 15:23

V sobotu 21.2.2015 patril Dom kultúry v Podhradí členom Urbárskej spoločnosti, ktorí hodnotili uplynulý rok, na 

svojom riadnom Valnom zhromaždení. Rokovanie VZ otvoril a viedol tajomník spoločnosti p. Jozef Šnirc.

Najväčšia pozornosť a očakávania členov sa sústredili na voľby do výboru a dozornej rady UPS na najbližších 

päť rokov, s nasledovnými výsledkami:

 

Výbor

 

1. Ján Daňo                           81,741 %  z prítomných hlasov

2. Katarína Moravčíková          71,371 %

3. Ing Kamila Topoľská           66,682 %

4. Anton Mokrý                      61,386 %

5. Viliam Bobok                     54,337 %

6. Štefánia Michalovičová        48,338 %

7. Štefan Bobok                     47,901 %

----------------------------------------------------------------------------------------

8. Jozef Šnirc                        43,872 %

9. Peter Oršula                      27,49 %

10. Miroslav Ľachký               21,74 %

 

 

Dozorná rada

 

1. Ľudovít Michalovič             75,108 %

2. Ján Dinga                         61,794 %

3. Dušan Bobok                   56,952 %

----------------------------------------------------------------------------------------

4. Ružena Boboková             39,446 %

5. Vít Bobok                         22,787 %

 

V zložení výboru nastala jedna zmena, keď p. J. Šnirca nahradí p. Š. Bobok. Dozorná rada ostala v pôvodnom zložení.