Poďakovanie

04.05.2015 12:34

Vážení priatelia a podielnici UPS.


Dovoľte, aby sme Vám úprimne poďakovali za finančnú podporu TJ Slovan Podhradie v roku 2015, formou darovania 2% (1,5%) zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2014.

Výbor TJ Slovan Podhradie