Oznámenie výboru UPS

26.10.2015 19:33

 

Urbárska spoločnosť Podhradie pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim podielnikom, že podiely 

za rok 2014 budú vyplácané nasledovné dni:

 

Piatok 6.11.2015 od 15hod. do 18hod.

Sobota 7.11.2015 od 10hod. do 12 hod.

Nedeľa 8.11.2015 od 10hod. do 12hod.

 

Podielnikom, ktorí si neprevezmú podiely osobne, budú zaslané poštou.