Zápisnice z výboru r. 2017

Zápisnica č.1

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.2

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.3

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.4

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č.5

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.                                            Zápisnica č.5/2017 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa...

Zápisnica č. 6

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.                                       ...

Zápisnica č. 7

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové -spoločenstvo972 42...

Zápisnica č. 8

Urbárska spoločnosť Podhradie Pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č. 9

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...

Zápisnica č. 10

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42...