Zápisnice z výboru UPS 2019

Zápisnica č. 7

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.7/2020 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 8.2.2020.     Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Katarína Moravčíková,Štefan...

Zápisnica č. 6

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.6/2020 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 10.1.2020.     Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková. Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Viliam...

Zápisnica č. 5

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.5/2019 Zo zasdnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 9.12.2019.   Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Viliam Bobok,Štefan Bobok Neprítomný:ing.Kamila...

Zápisnica č. 4

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.4/2019 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 25.10.2019.     Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan Bobok Neprítomný: Viliam...

Zápisnica č. 3

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.3/2019 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 10.7.2019.   Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková,Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan...

Zápisnica č. 2

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č 2/2019 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 24.5.2019.   Prítomný: Ján Daňo,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan...

Zápisnica č. 1

  Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie. Zápisnica č.1/2019 Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 25.4.219.   Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Viliam Bobok,ing.Kamila Topoľská. Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan...