Valné zhromaždenie za r. 2020

Dokumenty z VZ, konaného korešpondenčnou formou v októbri 2021