Meniny na web

                   Urbárska spoločnosť Podhradie

                                          pozemkové spoločenstvo

 

 

Vítam Vás na oficiálnej web stránke Urbárskej spoločnosti Podhradie pozemkové spoločenstvo, prostredníctvom 

ktorej Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné 

platné dokumenty, pripravované dokumenty, históriu a aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor 

aj pre pripomienkovanie dokumentov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj k činnosti 

výboru a spoločnosti.

Napíšte nám Váš názor, radi uvítame každý podnet na zlepšenie.

 

               Ján Daňo

predseda Urbárskej spoločnosti

 

 

 

 

          

Novinky

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

08.03.2017 14:46
  Oznámenie.   Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim  podielnikom, že Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa    8.4.2017 o 15:00 hodine   v Kultúrnom dome, obce Podhradie.   Program: 1. Prezentácia účastníkov od 13,00 do 15,00 hod. 2. Privítanie,prečítanie a schválenie programu zhromaždenia 3. Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc 4. Výročná správa UPS za rok 2016 5. Výročná správa o hospodárení za rok 2016 6....