Meniny na web

                   Urbárska spoločnosť Podhradie

                                          pozemkové spoločenstvo

 

 

Vítam Vás na oficiálnej web stránke Urbárskej spoločnosti Podhradie pozemkové spoločenstvo, prostredníctvom 

ktorej Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné 

platné dokumenty, pripravované dokumenty, históriu a aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor 

aj pre pripomienkovanie dokumentov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj k činnosti 

výboru a spoločnosti.

Napíšte nám Váš názor, radi uvítame každý podnet na zlepšenie.

 

               Ján Daňo

predseda Urbárskej spoločnosti

 

          

 

 

Novinky

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

08.03.2016 19:51
Oznámenie   Urbárska spolčnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim  podielnikom, že Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa    9.4.2016 o 15:00 hodine   v Kultúrnom dome, obce Podhradie.   Program: 1. Prezentácia účastníkov od 13,30 do 15,00 hod. 2. Privítanie,prečítanie a schválenie programu zhromaždenia 3. Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc 4. Výročná správa UPS za rok 2015 5. Výročná správa o hospodárení za rok 2015 6. Správa...